Thursday, November 26, 2009

Hamirdin semasa wukuf


sedang membaca quran semasa wukuf

-Kei-