Monday, November 9, 2009

SIPUT DAN KURA KURA

Assalamualaikum,
Dalam beberapa kesibukan ini saya cuba update blog ini.

Kesibukan pertama walimah anak. Yang telah disempurnakan dipihak keluarga kami dan dipihak keluarga besan.

Kedua, nak berangkat menunaikan haji. Tarikh ditunda kepada 13 Nov.
Ketiga, beberapa perkara remeh yang sentiasa muncul yang terpaksa juga dibereskan.

Dalam suasana yang sedemikian, saya me nganalisis perekembagan politik semasa, terutama perkembangan PAS.

Saya dapati sejak PRU 12, PAS bergerak kehadapan pada kadar yang sangat perlahan.

Yang paling menonjol kurangnya PAS sekarang ini ialah lonjakan intelektual dan persiapan strategi.

Yang paling menonjol dalam PAS sekarang ini ialah rasa lazat.

Ada yang mencari kelazatan di tahap lebih tinggi lagi.

Kalau ada yang cuba bawa lonjakan intelektual ke aras yang lebih tinggi lagi,

Maka orang seperti ini akan dilabel

Nyanyuk