Saturday, October 16, 2010

SERRRATUS TINGKAAAT

Assalamualaikum,

Bagi menghargai jasa JKK yang sentiasa membodek kami, saya naikkan elaun mereka lllaaaapaaan rrratus ringgit.

Bagi tok batin pun lllaaaapaaan rrratus ringgit.

Kita akan bina kompleks MRT baru berharga emmmmpat poin tiiiiga billllion

Kita akan bina menara Warrrrisaaann Merrrrdekaaa setinggi serrrratusss tingggggkaattt berharga liiiima biliooooon.

tol highway PLUS tidak naik selama liiimmma taun.

Minyak akan naik berrrrganda ganda.

Seperti biasa, sejak liiiiima puluh tiiiiiga tahun yang lepas, bajet ini adalah bajet yang terrrrrrbaikkkk.