Sunday, January 10, 2010

PEKERJAAN HAJI.....11

Assalamualaikum,

Masy'aril Haram

Ini adalah tempat tempat bagi jemaah haji mengerjakan sebahagian daripada ritual atau manasik mereka.

1. Arafah: Tempat wukuf. telah dibincangkan dalam posting yang lepas. Terdapat sebuah masjid di sini yang dinamakan Masjid Namirah.
2. Muzdalifah: tempat bagi jemaah haji mabit (berada walaupun sesaat) pada malam 10 Zulhijjah. Terdapat sebuah masjid disini yang dinamakan Masjid Masy'ar al Haram. Disunatkan mengutip batu batu kecil untuk tujuan melontar di sini.
3. Mina: adalah tanah haram yang menjadi tempat mabit jemaah haji pada11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di Mina terdapat tempat melontar yang di kenali sebagai Jamarat.

Anggaran Jarak (km)
1. Makkah ke Mina:8
2. Makkah ke Arafah:22.4
3. Mina ke Arafah:14.4
4. Mina ke Muzdalifah:3Masjid Al Bai'ah di Mina