Saturday, May 22, 2010

E = mc2

Assalamualaikum,

Hamirdin setuju tenaga nuklear diguna untuk menjana letrik