Saturday, September 6, 2008

STAY CALM MENJELANG 16 SEPT

Assalamualaikum,


Telah banyak perkatakan tetang 16 September ini, tetapi yang saya kagum ialah political engineering yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Dengan memberikan satu tarikh, seluruh Malaysia sekarang didakap cemas, sama cemas mengharap atau cemas ketakutan. Tetapi suasana cemas, atau kalau tidak cemas pun, berdebar tetap ada. Sekirangya ia satu permainan kosong masakan BN Back Benchers Club membuat lawatan ke luar negara bertepatan dengan tarik tersebut. Ini menunjukkan tarikh tersebut berjaya membuat satu impak kepada politik Malaysia hari ini.
Untuk kita yang menjadi pemerhati dan bukan pemain, saya nasihatkan supaya stay calm lihat serta saksikan peristiwa tersebut terjelma selembar demi selembar.